• Anaokulu; Hayata Atılan İlk Adımda Yanınızda...

  Adalya Koleji’nde okul öncesi çağdaki 4-6 yaş arası çocuklara yönelik özel eğitim sistemi uygulanır. Hayatı öğrenmeye başladıkları bu ilk yıllara verilen önem çerçevesinde bütüncül yaklaşım benimsenerek, onların çağdaş birer Dünya vatandaşı olmalarının temelleri atılır.

  Her bir çocuğun kendine has kişiliği, farklı özellikleri vardır, bu nedenle her biri ayrı ayrı özeldir. Bu farkındalığı kavrayan Adalya Koleji’nde öğrencilerimizin hangi becerilere yatkın olduğu ortaya çıkarılır ve bu bilgiler ışığında    kendi   kişisel ilgilerine göre öğrenme süreçleri geliştirilir.

  Bilişsel zekânın % 80‘inin geliştiği bu en önemli dönemde gelişimin kalıcı olması sağlanır, çocuklarımıza güven ortamında, yaşamlarının her alanında fayda yaratacak davranışlar oyunlarla öğretilerek geleceğin başarılı ve mutlu bireyleri olmalarının temelleri atılır.

 • Gelecekteki aydınlık bireyler için...

  Antalya’da temelleri atılan Adalya Koleji, Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, aydın, çağdaş, yenilikçi nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrencilerimizin, geleceğin kendine güvenen, başarılı, bilimi ilke edinmiş birer dünya vatandaşı olmasını sağlamak temel hedefimizdir. Adalya Koleji’nde Atatürk’ün açtığı bilim yolunda, teknolojiyi kullanan, kültürüne, milliyetine hakim, evrensel değerler ile uyum halinde yaşayan bireylerin yetişmesine olanak veren bir eğitim anlayışı vardır.  Adalya Koleji’nin yenilikçi sürekli gelişen uzman kadrosu,anaokulundan liseye, öğrencilerimizin birer yetişkin olma yolunda, her süreçte yanlarında olur.

  Öğrencilerimizin zamanlarının büyük bölümünü geçirecekleri bu güvenilir yuvalarında günlük beslenme, sağlık, temizlik ve servis ihtiyaçları en doğru şekilde karşılanır. Beslenmeleri profesyonel aşçılar ve beslenme uzmanları tarafından kontrol edilirken, sağlık ihtiyaçları görevli doktor ve hemşirelerimiz tarafından her an takip edilir, temiz ve sağlığa uygun bir ortam sunulan öğrencilerimizin, okul servis hizmetleri düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanır.

  Ayrıca okulumuz bünyesinde verilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik destek birimi öğrencilerimizin temel kişiliklerini kazanmada aktif rol oynar, öğrenme güçlüklerinde çözüm yolları bulur, duygusal ve zihinsel dünyalarının gelişimine katkıda bulunur.

  Adalya Koleji’nde ders ve sınavların yanı sıra spor ve  sosyal etkinlikler de öğrencilerimizin eğitimlerinde önemli bir faktördür. Okulumuzda düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlikler ile öğrencilerimizin kültürel becerilerinin gelişimi ve sosyalleşmeleri sağlanır.

 • İlkokul; Geleceğin Başarılı İnsanları...

  Adalya Koleji’nde ilkokula başlayacak öğrencilerimiz kendi kişisel beceri ve yeteneklerine en uygun sınıflara yerleştirilirler, dersler onların bilgi, beceri, kavram ve yeteneklerine göre planlanır ve şekillenir.

  Bu süreçte deneyimli kadromuzdaki psikologlarımız ve öğretmenlerimizin yardımları ile öğrendiklerini eyleme dönüştürerek aktif bireyler olmaları sağlanır.

  Okul öncesinde başlayan İngilizce eğitimi, öğrencilerimizin hayal güçlerininin ve yaratıcılıklarının da katkısı ile kalıcı öğrenme sürecleri oluşturarak ingilizceyi etkin kullanabilecekleri şekilde planlanır.

  Derslerde akıllı tahta kullanılması ile interaktif bir öğrenme sürecinin sağlandığı Adalya Koleji’nde

  öğrencilerimiz sistematik bir öğrenme şekli ile soru soran, sorgulayan, derse katılan, aktif, eleştirel düşünen ve sonuçta kendine güveni güçlü bireyler olarak yetişirler.

 • Yaratıcı Beyinler, Yenilikçi Bireyler...

  İlkokulda atılan temellerin Liseye geçmeden önce uygulamalarının yapıldığı ve kalıcılıklarının sağlandığı önemli bir süreç olan Ortaokul eğitiminde, 5-6-7-8. sınıflara özel her ay sınavları yapılarak öğrenme düzeyleri ölçülür, geriye dönük öğretim programları hazırlanır.

  Ortaokul dönemi öğrencilerimiz kariyerleri ile ilgili isteklerinin şekillendiği, planların yapıldığı önemli bir dönemdir. Birlikte onların gelişimlerine ve isteklerine uygun kariyer planları yapılır, izlenmesi gereken
  doğru yollar ortaya çıkarılır.

  Amacımız onların tüm hayatlarını etkileyecek bu önemli adımları birlikte atarak doğru hedefe varmak ve mutlu insanlar yetiştirmektir.

 • Yaşam Boyu Zirvede Kalın...

  Adalya Koleji; liseden üniversiteye geçişte öğrenci odaklı eğitime önem verir. Ezberciliğe karşı çıkan, kalıcı öğrenmeyi sağlayan sistemi ile bilgi temelleri sağlam öğrenciler yetiştirir.

  Ortaokul sürecinde şekillenen kariyer planları için yoğun hazırlık dönemine girildiği lise öğrenimi boyunca öğrencilerimizin yanında yer alarak, sosyal hayatlarını kaybetmeden, kültürel ve sanatsal aktiviteler ile destekleyerek onları en iyi şekilde üniversiteye  hazırlar.

  Adalya Koleji, öğrencileri için geleceğin doğru şekillendirilmesi, doğru tercihlerin yapılması ve tam bir öğrenmenin sağlanmasını amaçlar. Vizyonları geniş, doğru hedefe giden, anadiline hakim, yabancı dilleri etkin bir şekilde kullanabilen gençler yetiştirir.